Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Waaromkiesjij.nl

Waaromkiesjij.nl is een online platform voor politieke discussie tussen gebruikers met een verschillende politieke voorkeur. Met de ‘website’, ‘platform’ en ‘wij’ wordt Waaromkiesjij.nl bedoeld. Met de ‘gebruiker’ of ‘jij’ wordt degene bedoeld die als deelnemer Waaromkiesjij.nl bezoekt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website.

1. Privacy

Wij vinden je privacy erg belangrijk en verzamelen daarom zo weinig en kort mogelijk gegevens over jou. Voor meer informatie lees ons privacybeleid hier.

2. Chatvoorwaarden

Om het politiek speeddaten toegankelijk te maken en zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen is het niet nodig dat je een account bij ons maakt of via een social media account inlogt. Waaromkiesjij.nl is opgericht om het gesprek met anderen met een tegenoverstelde mening en/of politieke voorkeur te kunnen aangaan. Wij vragen je daarom elkaar te respecteren om een open discussie op basis van argumenten te kunnen (blijven) aangaan. Je bent verplicht om je aan onze spelregels te houden en de andere voorwaarden in deze algemene voorwaarden.

 Spelregels

Gebruikers van Waaromkiesjij.nl dienen minstens 18 jaar oud te zijn of expliciete toestemming van hun ouders hebben gekregen om te chatten op Waaromkiesjij.nl.

Schelden, bedreigen, spammen, adverteren, flooden, het anderszins aanbieden van commerciële diensten of andersoortig misbruik van het Waaromkiesjij.nl is nadrukkelijk verboden, op straffe van tijdelijke uitsluiting van het platform op basis van IP-adres.

Zodra er door drie afzonderlijke gebruikers misbruik is gerapporteerd (geflagd) van één en dezelfde gebruiker, wordt de gerapporteerde gebruiker automatisch tijdelijk geweerd van het platform middels een IP-ban. De IP-ban wordt voor een periode van 3 maanden ingesteld, zonder dat Waaromkiesjij.nl de gebruiker hierover in hoeft te lichten of hiervoor redenen op hoeft te geven. Zie voor meer informatie het privacybeleid.

Klik op Over Waaromkiesjij.nl voor meer informatie over het initatief zelf, en op Hoe werkt het voor een uitleg van het gebruik van de website.

3. Inhoud en informatie delen

Wij kunnen je gesprekken niet meelezen en na een uur inactiviteit verwijderen je gegevens en gesprek. Dat neemt niet weg dat de gebruiker met wie jij chat wel die gegevens ziet en een screenshot bijvoorbeeld hiervan kan maken. Wil je een (onderdeel van) gesprek delen op social media? Vraag de persoon met wie je praat om toestemming.

4. Politieke partijen

Om het platform overzichtelijk te houden selecteren wij de politieke partijen op onze website aan de hand van de Peilingwijzer van Tom Louwerse. Eventuele veranderingen zullen daarom ook worden verwerkt. Mocht jouw partij er niet bij staan, selecteer dan ‘anders’ en geef in de omschrijving aan op welke partij jij van plan bent te stemmen.

5. Gratis gebruik van waaromkiesjij.nl

Waaromkiesjij.nl is een initiatief van vrienden die het mogelijk willen maken om politiek te speeddaten met andersgezinden. Het gebruik van de website is gratis. Je gegevens verkopen wij niet door en de inhoud van je gesprekken bekijken wij niet. Let er wel op dat je telecomaanbieder kosten kan doorberekenen voor het normaal gebruik van je data-bundel.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

Waaromkiesjij.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gebruikerservaring van de gebruiker, of voor mogelijke schade die de gebruiker ondervindt ten gevolge hiervan. Gebruik van de website is volledig op eigen risico.

Indien een deel van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan blijven de andere onderdelen van de algemene voorwaarden geldig.

7. Intellectuele eigendom

Waaromkiesjij.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Waaromkiesjij.nl, logo’s, foto’s, video’s en tekst mogen alleen worden gedupliceerd, hergebruikt of weergegeven met uitdrukkelijke toestemming van Waaromkiesjij.nl.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank van Amsterdam.

9. Vragen of klachten

Vragen, reacties en /of klachten over/op deze voorwaarden en de website in het algemeen kunnen worden gericht aan info@waaromkiesjij.nl .

10. Wijzigingen

Het is mogelijk dat onze algemene voorwaarden worden gewijzigd. Hou daarom deze pagina in de gaten om op te hoogte te zijn met de laatste wijzigingen in ons beleid. Door gebruik te blijven maken van waaromkiesjij.nl ga je akkoord met deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2017.